Kőbányai Kincskeresők Óvoda
bootstrap html templates
  • Bemutatkózó


A Kincskeresők Óvoda 1973-ban nyílt meg Budapest X. kerületében, kétszintes épülete Kőbánya-Óhegyen, a Mádi utcában áll fenyők, örökzöld tuják, gyümölcsfák között.


A "Kincskeresők" elnevezés egyszerre utal a világra rácsodálkozó gyerekekre és a kicsikben rejlő értékeket felszínre hozó pedagógusokra. Célunk, hogy minden gyermek számára megtaláljuk a legmegfelelőbb utat, saját belső erőiket aktivizálva, egyéniségüket tiszteletben tartva mindegyiküket eljuttassunk képességeik maximumára.


Óvodánk nyitott szemléletű, szándékunk a gyermeki értékek minél teljesebb kibontakoztatása. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kap a sokszínű, a személyiséget gazdagító érzelmi és erkölcsi nevelés. További célunk, hogy óvodásaink az őket körülvevő világhoz figyelő szemmel, megérző és improvizatív készséggel, cselekvő módon viszonyuljanak.


Az alternatív pedagógiák közül a Freinet-pedagógia szellemiségét találtuk magunkhoz legközelebb állónak, ennek lényege a természetközeliségben, a szabad önkifejezésben, a saját élmények, tapasztalatok megszerzésének elősegítésében nyilvánul meg.


Az elmúlt évek tapasztalatai, eredményei azt mutatják, hogy a Kincskeresők-programban megfogalmazott céljaink, feladataink megvalósíthatóak, sikeresek.


Munkánkat a Közoktatási Törvény, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Gyermekek Jogairól szóló, valamint a Gyermekvédelmi Törvény szellemében végezzük, beépítve a kompetencia-alapú tanulási-tanítási programból a játék, a szabad játék, valamint az óvoda-iskola átmenet és az integráció elveit.


  • Személyi feltételek


Kerületünk minden részéről járnak hozzánk gyerekek. Mind az öt csoportban két-két szakképzett óvodapedagógus, valamint dajka foglalkozik a gyerekekkel.


Évek óta összeszokott, stabil nevelőtestülettel dolgozunk. Az óvodapedagógusoknak felsőfokú, főiskolai végzettsége van, többük szakirányú végzettséget is szerzett.


  • Tárgyi feltételek 


A műhelyszerű elrendezésű, családias hangulatot árasztó csoportszobák szintén Freinet szellemiségét tükrözik.


Az óvoda egész területén biztonságos, a sérülések veszélyét a lehetséges minimumra csökkentő környezetet alakítottunk ki.


Tárgyi ellátottságunkat az elmúlt években pályázaton nyert összegekkel, pénzmaradványok átcsoportosításával és a fejlesztés tudatos tervezésével tudtuk gyarapítani. Emellett folyamatos segítséget kapunk a szülőktől és az önkormányzattól.

CÍM
1105. Budapest     
Mádi u. 4-6

ELÉRHETŐSÉG
Email:
kincsker@kincskeresokovoda.t-online.hu
kincsker.ebed@gmail.com
Tel  : +36 1 261 5120
Fax: +36 1 261 5120

      LINKEK