Kőbányai Kincskeresők Óvoda
create a website for free

Feladataink, tevékenységeink


Egészséges életmódra nevelés


A megfelelő életvitel, sok mozgás, az egészséges életmód iránti igény kialakítása, valamint az egészséges táplálkozás elősegítése friss zöldség és gyümölcs mindennapi fogyasztásával.


Erkölcsi, érzelmi nevelés


Közös élményeket, közös tevékenységeket, közösen végzett munkát, adunk, ezek olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, igazságosság, szabálytartás stb.


Értelmi nevelés


 Célunk a gyermek

egyéni fejlettségéhez igazodó differenciált képességfejlesztés, a gyermeki aktivitás, motiváltság, a kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése, valamint a kompetencia-érzés kialakítása, fenntartása. Kiemelt feladatunk a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.


Közösségi életre való felkészítés


Barátságos, derűs légkörben teremtjük meg a lehetőségét annak, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit, s olyan személyiségjegyekkel gazdagodjon, melyeket csak közösségben sajátíthat el (együttérzés, közös öröm, a másság elfogadása stb.).


CÍM
1105. Budapest     
Mádi u. 4-6

ELÉRHETŐSÉG
Email:
kincsker@kincskeresokovoda.t-online.hu
kincsker.ebed@gmail.com
Tel  : +36 1 261 5120
Fax: +36 1 261 5120

      LINKEK