Kőbányai Kincskeresők Óvoda
how to develop free website

Kék Csoport


Mi vagyunk a kék vegyes csoport


 Mi a Kék csoportosok 24 kisgyerek és három felnőtt közössége vagyunk. Ketten vagyunk óvó nénik Harmanné Nemesi Bernadett (Detti néni) és Gulyás Balázsné (Zsuzsi néni), valamint mellettünk van dajka nénink Oláh Tiborné (Marika néni). 6 kiscsoportos, 5 középsős és 13 nagycsoportos korú kisgyermekkel kezdjük meg a tanévet. 


Minden évben kiemelt feladatunknak tartjuk a biztonságot nyújtó szeretetteljes légkőr megteremtése és ez áthatja egész életünket. 


Vegyes csoport lévén a közösség formálása is igen fontos, közös együttjátszások, közös együttmunkálkodások, közös élmények átélésével. A nagycsoportosokban folyamatosan alakul ki a kisebbek iránti tolerancia, felelősségteljesen segítik, befogadják a kicsiket minden tevékenységbe. A kicsik hallgatnak a nagyokra, ellesik tőlük a szokásokat, szabályokat.


Nyugodt, kiegyensúlyozott a csoportunk légköre. Konfliktushelyzetben törekszünk a zökkenőmentes megoldásra, igyekszünk helyes erkölcsi, érzelmi közvetíteni a gyerekek felé, megmutatjuk a problémák békés, verbális útón való megoldását. 


Fontosnak tartjuk a szabad játék fejlesztő erejét, a tevékenységekben megnyilvánuló tanulást. Sokat tevékenykedünk, sütünk-főzünk, alkotunk, dalolunk, mesélünk, mozgunk. Egy-egy témát projektekben dolgozunk fel. A projektekhez kapcsolódó gyűjtőmunkában a Szülők nagy segítséget nyújtanak, aktivitásukkal, ötleteikkel gazdagítják a megvalósítás folyamatát. 


A képességfejlesztés mellett a személyiségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A drámajáték módszerével a sokoldalú fejlesztés lehetőségét használjuk ki. Gyakran játszunk ismerkedő, közösségformáló, feszültségoldó játékokat. 


A mindennapos beszélgető-körök hatására gyermekeink nyitottak egymás felé, nyitottak a világ dolgaira. Fejlett kommunikációs készségekkel rendelkeznek gyermekeink, bátran elmondhatják élményeiket, érzéseiket, vágyaikat, véleményeiket. Megtanuljuk türelmesen meghallgatni egymást, véleménykülönbségeknél gyakorolhatjuk a helyes vitakultúra alapjait.


Minden érdeklődő Kedves Szülőt szívesen látunk a kék csoportban és bepillantást nyerhet, részese lehet életünknek.


Zsuzsi néni, Detti néni, Marika néni és a kékcsoportos gyerekek.


CÍM
1105. Budapest     
Mádi u. 4-6

ELÉRHETŐSÉG
Email:
kincsker@kincskeresokovoda.t-online.hu
kincsker.ebed@gmail.com
Tel  : +36 1 261 5120
Fax: +36 1 261 5120

      LINKEK