Kőbányai Kincskeresők Óvoda
build a siteZöld Csoport


Mi, a Zöld csoportosok 24 kisgyermek és három felnőtt közössége vagyunk. 

Nagycsoportunk az eddigi két év során igazi stabil közösséggé ért. Ketten vagyunk óvó nénik: Schulcz Tímea, és Legeza Dorottya, dadus néni: Irimescu Ibolya.

Büszkék vagyunk óvodásainkra, a gyerekek egymáshoz való kötődése erős, szelídség, tolerancia, segítőkészség jellemzi a csoporton belüli társas viszonyokat. Példaértékű a gyerekek konfliktuskezelési technikája, agresszivitás nem jellemző rájuk, konfliktusaikat verbális úton képesek megoldani.  

A Freinet technikák közül csoportunkra legjellemzőbb a szabad önkifejezés jelenléte, mind zeneileg, vizuálisan, illetve a mozgás, verbalitás terén is szabadon, bátran bontakoznak ki gyermekeink. 

Természetszeretetünk példátlan, nemcsak a kerti munkák, a növényvédelem, gyógynövények szeretete jellemző ránk (pitypang és tyúkhúrkóstolás, gyógyteafőzés, illatok a fűszerkertben stb.), hanem az állatok szeretete, védelme is szívűnkből fakad. Gyermekeink az óvó nénikkel közösen „hivatásos csigamentők”, madárgondozók, bogár-, és rovarmegfigyelők rendszeresen tanulmányozzuk a természeti jelenségeket, a vihar, a szivárvány, az eső, a napsütés, a köd stb. megfigyelése, megtapasztalása napi rutinunk része. 

A beszélgető körök kedvenc napirendi eseményeink. Kiscsoportban a néhány szavas megnyilvánulások voltak jellemzőek gyermekeinkre, középsőben már gyakoriak voltak a gyermekek által megtartott „kiselőadások”, s most nagycsoportban már a vita, meggyőzés, érvelés technikáit gyakoroljuk.  

Legnagyobb erősségünk az egymás iránt érzett szeretet, tolerancia, és elfogadás, a „másság” tisztelete, az egyéni megnyilvánulások elfogadása, az egyéniség tisztelete, a pozitív gondolkodás és életszemlélet. 

Minden érdeklődőt, bekukkantani vágyó Anyukát, Apukát, Nagymamit, és Nagyapót szívesen látunk a zöld csoportban, nem fog csalódni senki, ha meglátogat minket! 

Üdvözlettel:
Timi néni, Ibolya néni, Dóri néni


CÍM
1105. Budapest     
Mádi u. 4-6

ELÉRHETŐSÉG
Email:
kincsker@kincskeresokovoda.t-online.hu
kincsker.ebed@gmail.com
Tel  : +36 1 261 5120
Fax: +36 1 261 5120

      LINKEK